De farligare hundraserna

En Amerikansk pitbullterrier

De raser som förknippas med obehag eller rädsla, är oftast de hundar som används till kampsporter. För det mesta är det ägarens fel om hunden beter sig aggressivt och man ska tänka på att som hundägare är man alltid ansvarig för eventuella missöden. Man kan inte direkt säga att det finns några farliga raser, men däremot finns det raser som har egenskaper som kan orsaka skada om de utvecklas till det negativa.

Vissa personer ägnar sig åt att just avla fram dessa egenskaper för att använda hundarna i kampsport eller olagliga sammanhang, men än så länge har man inte förbjudit några särskilda raser i Sverige. Det har dock den danska staten gjort och där finns det tretton raser som numera är olagliga. Många tycker även att Sverige borde göra detsamma.

Hundraser som anses vara de farligaste

Hundarna som anses vara en samhällsfara av olika anledningar, är ofta av blandras. Det finns t.o.m. hundar som korsats med vargar, vilket gör dessa hundar mer opålitliga.

En amerikans bulldog som kollar in i kameran Amerikansk bulldogg

Den amerikanska bulldoggen är en hundras, som man hör på namnet, härstammar från USA, men mycket tyder även på att en stor del av hunden även härstammar från den engelska bulldoggen.

Rasens användningsursprung inom farm och slakteri och användes för att fånga nötkreatur, boskap och vildsvin. Dock kom hunden tidigt att användas inom kampsport, till en början i kamper mot tjurar, björn, lejon och andra farligare rovdjur, men tråkigt nog senare mot andra kamphundar.

Dock är den amerikanska bulldoggen mycket glad och livlig hund i sin natur, och kan dessutom vara mycket lugn och tillgiven sin familj. Den binder ofta ett starkt band till sin familj och, vid rätt uppfostran, verka som en god vakthund. Att man utnyttjas hunden styrka inom kamp är idag ett mycket tragiskt faktum. Rasen är ej erkänd inom SKK – Svenska Kennelklubben.

American staffordshire terrier

American staffordshire terrier, även kallad amstaff, och är en av få hundraser inom bullterrier-gruppen som godkänt inom SKK. Rasen är mycket populär i Frankrike, Belgien, Spanien och Australien, men är däremot förbjuden i ett flertal länder, däribland Danmark och Norge.

Sedan man förbjöd hundkamper i USA i början av 1900-talet har hunduppfödare av amstiff inriktad sig mer på att dämpa rasens kamplust. Detta självklart utan att dämpa dess arbetsvilja, muskelstyrka, mod eller intelligens.

I sin natur är rasen vänlig, stabil, social och nyfiken. Den kan även uppfattas som något envis även orädd och självsäker. Vid rätt typ av uppfostran och träning anses amstiffen som en mycket trogen familjehund.

En Boerboel hundBoerboel

Boerboel är en Sydafrikansk hundras vars historia ännu inte är kartlagd.  Man tror att rasen ursprungligen kom från Nederländerna, Frankrike och Storbritannien och som sedan korsades med inhemska afrikanska pariahundar.

Hundrasen är inte erkänd av FCI, den internationella hundorganisationen, men i Sverige finns det idag två rasklubbar för Boerboel; Svenska Boerboelsällskapet samt Svenska Boerboelklubben. Idag är avlas hundrasen främst som vakthund.

Dogo argentino

Dogo argentino är en Argentinsk hundras som framavlats främst inom rasgruppen jakthund, men avlades även om kamphund. Rasen har därför en mycket stark jaktlust och är mycket skärpt och modig. Dessutom Dogo Argentino är en erkänd hundras både hos FCI och den Svenska Kennelklubben.

Som du märker är dessa raser alltså inte utvecklade enbart för kampsporten, men anses behöva en erfaren ägare som vet hur de ska behandlas. Raser som normalt används som herdehundar eller som skydd för boskap, har ett mycket starkt vallningsbehov och vill hela tiden samla in flocken. Detta kan bidra till att den nafsar efter människor i sin närhet som kanske avlägsnar sig.

Tyvärr får många av dessa hundar sitt dåliga rykte på grunda av en obildad och olämplig ägare som inte visar sig vara en bra ledare för hunden. Raser som t.ex. rottweiler och dobermann är hundar som kräver tillsyn och starkt ledarskap, och som i de allra flesta fall anses som mycket snälla och trevliga hundar, bara de är i goda händer. Därför är det viktigt för nya hundägare, som önskar äga en ”kamphund”, att man går hundutbildningar och valpkurser och andra likande utbildningar för att kunna få bästa möjligheten att uppfostra sin hund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *